Zandvoort Beach for Amsterdam

Fietsroute - Jagersroute - 43km

Knooppunten: 79, 18, 66, 6, 92, 4, 5, 7, 99, 19, 21, 1, 22, 90, 86, 84, 35, 21, 36, 37, 79.Jacht, wildbeheer en landhuizen

Deze route voert door het NPZK en heeft als thema jagen in de breedste zin des woords. Dit duingebied was niets meer en niets minder dan een grote woestenij en stond bekend als “De woestenij van Brederode.” Ondanks het feit dat er weinig te halen viel waren er vaak conflicten tussen de graaf van Holland, zijn leenmannen en de weinige bewoners van dit gebied. Langs de binnenduinrand liep een verbindingsweg van Alkmaar naar `s-Gravenhage die van groot strategisch belang was. Jacht en wildbeheer was van groot belang, met name voor de konijnenstand. Konijnenplagen waren de oorzaak van het ontstaan van grote verstuivingen in het duingebied. Jacht op vogels was een andere bron van broodwinning. Er waren diverse vinkenbanen waar met behulp van zaad en lokvogels diverse vogels werden gevangen die voor consumptie bestemd waren. Vinkenbanen worden nu nog wel gebruikt ten behoeve van onderzoek en tevens worden hier vogels geringd.


Vandaag wordt er niet meer gejaagd en worden er onder andere Schotse Hooglanders en Konikpaarden ingezet om te voorkomen dat het oorspronkelijke duingebied dicht gaat groeien.