Zandvoort Beach for Amsterdam

Muien

Lekker zwemmen in het water en plots gaat het mis. Een onderwaartse stroming zorgt ervoor dat je richting zee wordt gesleurd zonder dat je weet waar het ophoudt. Deze stroming noemen we een muistroom. Een mui is een dieper gedeelte in een zandbank waar het zeewater naar zee stroomt. Ze ontstaan door het verschil in waterhoogte voorbij de branding. Hierdoor ontstaat er een sterke stroming terug naar zee.


Mocht je in een mui terechtkomen dan zijn hier enkele tips:


- Hard om hulp roepen en met armen zwaaien
- Niet verzetten tegen de stroming
- Met de stroming mee zwemmen tot de stroming verzwakt
- Parallel aan de kust van de stroming weg zwemmen
- Zwem daarna richting de brekende golven (ondiepte)
- Rust uit wanneer er weer grond onder de voeten is
- Vervolg de weg richting strand door de zwin (ondiepe water tot het strand)